= Kenttä on pakollinen.

Henkilötiedot

Tähdelliset kentät ovat pakollisia kenttiä. Täytäthän kaikki kentät huolellisesti.

Antamaasi matkapuhelinnumeroon ja sähköpostiosoitteeseen lähetetään liiton viestintä.
Ilmoita tähän henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi. Tätä käytetään liiton viestinnässä.

Mikäli haluat liiton kautta tulevia tietoja jäseneduistasi merkitse (x) tähän kohtaan. Katso <a href="https://www.raury.fi/yhteystiedot/tietosuoja/" target="_blank"><u>tietosuojaseloste</u></a>.

Jäsenyys

Jäsenyytesi katsotaan alkavan siitä päivästä, jolloin olet lähettänyt liittymislomakkeen tai maksanut jäsenmaksun.

Olen uusi jäsen tai opiskelijajäsen ja liityn varsinaiseksi jäseneksi:
Voit liittyä varsinaiseksi jäseneksi, jos työskentelet sääntöjen mukaisissa tehtävissä tai heti siitä päivästä, kun valmistuttuasi aloitat työskentelyn ko. tehtävissä.

Ammattiliittoni/työttömyyskassani muuttuu: Kuulut tällä hetkellä toiseen ammattiliittoon ja/tai työttömyyskassaan. Jos valtuutat RAU:n jäsenrekisterin irtisanomaan edellisen liiton/työttömyyskassan jäsenyytesi, RAU tekee puolestasi eroilmoituksen vanhaan liittoosi ja sen työttömyyskassaan. Siirtyminen ammattiliitosta/työttömyyskassasta on tapahduttava 30 vrk:n kuluessa, jotta jäsenyys jatkuu yhdenjaksoisena. Huomioi kuitenkin, jos siirtymän ajalta jäsenmaksusi puttuvat, jätetään tuon ajan tulot huomiotta mahdollisen ansiosidonnaisen päivärahan määrittelyssä.
Katso ohjeteksti kysymysmerkin takaa kohdasta Jäsenyys
Valitse listalta oma ammattiosastosi. Mikäli et tiedä ammattiosastoasi, valitse "en tiedä, liitto täyttää osaston puolestani".

Työsuhde

Liittoon liittyessäsi sinulla tulee olla työsuhde voimassa tai työsopimus allekirjoitettuna.
Työnantajan virallinen nimi.​

Liiton jäsenmaksu on 1,3 % + osastokohtainen jäsenmaksu 0-0,4 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Tähän jäsenmaksuun sisältyy myös Työttömyyskassa Aarian jäsenmaksu. Suosittelemme, että työnantajasi perii ja tilittää liitolle ay-jäsenmaksun suoraan palkastasi. Tarkistathan kuitenkin palkkaerittelystäsi, että jäsenmaksu peritään. <br><br>Mikäli haluat maksaa jäsenmaksut itse, saat liitosta ohjeet ja kuukausittaiset viitteet jäsenmaksujen maksamiseksi. <br><br>Jos haluat työnantajasi perivän suoraan jäsenmaksut palkastasi, valitse työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkastani ja tilittää sen RAU:lle, RAU lähettää jäsenmaksun perintäsopimuksen palkanlaskentaan/työnantajalle jäsenmaksun perinnän aloittamiseksi.

Yrittäjyys

Yrittäjäksi katsotaan
  • Henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, jossa hänellä on vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 % osakepääomasta (äänivallasta).
  • Henkilö, joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkaiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta.
  • Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet. Sama sääntö koskee toiminimen haltijan perheenjäsentä.
  • Johtavassa asemassa oleva = toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava.
  • Perheenjäsen = avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö. Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvan suhteen, et voi saada ansiosidonnaista päivärahaa palkansaajan työttömyyskassasta. Yrittäjälle on oma työttömyyskassa, Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT.

Lähetys

Jäsenyyttä ei voi hakea takautuvasti. Kirjoita päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv (esim. 01.12.2021).
Tarkista, että olet täyttänyt kaikki tiedot huolellisesti. Mikäli olet täyttänyt puhelinnumeron, saat liittymisestäsi vahvistuksen tekstiviestillä. Mikäli olet täyttänyt sähköpostiosoitteen, saat sähköpostiisi tietoa jäseneduista ja RAU:n tarjoamista palveluista. Lue RAU:n tietosuoja- ja rekisteriseloste <a href="https://www.raury.fi/yhteystiedot/tietosuoja/" target="_blank"><u>tietosuojaseloste</u></a>.<br><br>Tervetuloa RAU:n jäseneksi! Työttömyyskassa Aaria lähettää sinulle vahvistuksen kassan jäsenyydestä erikseen.<br><br> Voit tulostaa lomakkeen <a href="javascript:window.print();"><u>tästä</u></a>.